Směnečné právo - půjčka na směnku

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. specializovaná zejména na poskytování právních služeb v oblasti směnečného, obchodního a občanského…

Více o autorovi

 

 

JUDr. Radim Chalupa, směnečné právo,

 

Oblíbenost půjček na směnku dokazuje četnost vyhledávání výrazu VZOR SMĚNKA popř. SMĚNKA VZOR v internetovém vyhledavači Google. Vymahatelnost směnek je vysoce efektivní, půjčka na směnku, v případě, že má směnka správnou podobu, lze bez průtahů po prekluzi sjednaného data vymáhat soudně.

 

Snad jedinou výhodou, kterou skýtají půjčky na směnku, je rychlost získání peněz. Nicméně to je i ten problém, neboť tak rychlá možnost získání peněz většinou lidem nasadí růžové brýle, přes které nevidí, jaké riziko podstupují. Pokud prostřednictvím Googlu vyhledáte vzor směnka, pravděpodobně najdete nějaký příklad cenného papíru, který obsahuje tyto atributy: označení, že jde o směnku pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, pro na jméno toho, kdo má platit (na směnečníka), údaj splatnosti, který je hranou velice nakloněné šikmé plochy. Dále bude obsahovat údaj místa, kde má být zaplacena sjednaná částka, jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (remitent), datum a místo vystavení směnky, podpis výstavcův směnky.

 

 

Vlastní směnka Vás tedy zavazuje k uhrazení v konkrétní čas, nestane-li se tak, pak remitent, ten komu má být zaplacena směnka, může podat návrh na vydání směnečného platebního rozkazu soudu. Soud pak může vydat směnečný platební rozkaz, proti kterému se může dlužník odvolat.

 

 

 

Obávám se, že směnečné právo a samotná problematika směnečného práva bude čím dál tím více vyhledávanou. Pokud chcete předejít problémům, ověřte si, zdali směnku, kterou Vám vystavil remitent, je z pohlednu směnečného práva správně sepsaná. Řádně si promyslete rizika, která s sebou nesou půjčky proti cenným papírům. Pokud jste již neobezřetně podepsali směnku, která by nemusila býti výhodná, co nejrychleji ji zaplaťte, popř. se obraťte na právníka, který se dobře orientuje ve směnečném právu, je to lepší a výhodnější cesta, nežli se postavit na nakloněnou rovinu a doufat, že se narovná. Směnky jsou šikmou rovinou, a pokud je vystavitel směnky osobou v tomto ohledu podnikající, nebude mít pravděpodobně příliš slitování.