Směnka

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Autor: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., směnka

Advokátní kancelář JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. specializovaná zejména na poskytování právních služeb v oblasti směnečného, obchodního a občanského…

Více o autorovi

 

JUDr. Radim Chalupa, směnečné právo,

 

Směnka představuje jeden z mnoha druhů cenných papírů. Ve své podobě zároveň představuje nejlépe obchodovatelný finanční nástroj. Směnka je vhodně zajištěna a snadno vymahatelná. Postupně si představíme náležitosti, formu a pravidla, kterých se musíme držet. Ukážeme si vzory směnek - jak zjistíme vzor směnky může být sepsán relativně volnou formou směnky. 

 

Typy směnek

Směnky se člení na dvě základní skupiny – směnka cizí a směnka vlastní. Přičemž směnka vlastní představuje cenný papír,  jež vystavila osoba, která se směnkou zavázala k zaplacení v daném termínu a místě.  Tzn., tento druh směnky musí obsahovat slovo "zaplatím". Naproti tomu stojí směnka cizí, kterou vystavil někdo jiný nežli ten, kdo ji vystavil-obsahuje slovo "zaplaťte".

Dále směnky můžeme dělit dle data, kdy mají být zaplaceny. Vztahuje-li se povinnost zaplatit směnku ke konkrétnímu datu-striktně stanovenému – př. 1 8. 2007 – jedná se o fixní směnku či denní směnku.

 

Je-li stanovena splatnost v určitém intervalu, lhůtě, máme před sebou cenný papír-Datosměnka. Slovně pak tato podmínka bude definována pravděpodobně následovně: "Tato směnka je splatná do 6 měsíců od data vystavení."

 

Posledním druhem, který zmíníme, je Vistasměnka, která je splatná tzv. na viděnou. Tzn., že Vistasměnka je splatná ve chvíli, kdy je předložena dlužníkovi. V tomto případě pak můžeme mluvit o lhůtní vistasměnce, která stanovuje určitý den po vidění, do kterého musí býti uhrazena dlužná částka.

 

Směnka má svůj relativně jednoduchý princip. Směnečný dlužník se zavazuje směnečnému věřiteli, že k uhrazení dlužné částky dojde přesně na základě stanovených podmínek, jimiž jsou datum, ke kterému bude dlužná částka uhrazena, místo, kde dojde k uhrazení dlužné částky. Samotné peníze, půjčujete-li si je proti směnce, Vám budou předány ve většině případů v hotovosti právě oproti vydání směnky. Jednoduché – a to je možná právě ten problém. Tiskopis ani forma není striktně stanovena zákonem, takže je volitelná.