Advokát Brno

JUDr. Milan Kružík, CSc. je advokátem z Brna, který se dlouhodobě specializuje na oblasti mezinárodního obchodního práva, rodinného a občanského práva. Ve všech z těchto oblastí poskytuje fyzickým i právnickým osobám zhotovování právních dokumentů a smluv, právní poradenství, zastoupení před soudy všech stupňů a zpracování právních rozborů a analýz. Jeho dlouholetá odborná zkušenost klientům zaručuje vysoce odborný přístup ke všem z jejich záležitostí, podpořený svědomitou interpretací právních zákonů, která vychází z jeho širokého a neustále aktualizovaného teoretického zázemí.

V oboru rodinného práva poskytuje advokátní kancelář především právní poradenství spojené s rozvodovým řízením a zastupování v něm – zde, více než kde jinde, klade advokát silný důraz na pečlivé porozumění klientově situaci spojené se zvýšenou citlivostí adekvátní složitosti daného problému. Mezi předměty činnosti spadající do oblasti práva občanského pak patří především zhotovování různých typů smluv, řešení právních obtíží spojených s ochranou osobnosti nebo duševním vlastnictvím či zastupování v nejrůznějších soudních sporech.