Advokát Plzně

Mgr. Tomáš Kuděj je advokát z Plzně s veškerou potřebnou kvalifikací a dlouholetou praxí v advokacii. Svoje služby nabízí zejména v oblastech obchodního, pracovního, rodinného a občanského práva. Ty spočívají v první řadě v pečlivém zpracování různých typů smluv, což výrazně pomáhá předcházet případným sporům, od smluv spjatých se změnami obchodních společností, přes smlouvy pracovní a manažerské, až po smlouvy upravované občanským právem, tj. smlouvy nájemní, darovací atd. Jiným typem činnosti je komplexní právní poradenství ve všech zmíněných právních oblastech (namátkou např. poradenství v záležitostech spjatých s rozvodovým řízením). Dále advokát poskytuje zastupování před soudy všech stupňů, v trestním či přestupkovém řízení apod., vymáhání pohledávek a případnou realizaci exekuce, advokátní úschovy financí aj.Primárním ohledem při poskytování právních služeb jsou individuální potřeby a požadavky klienta, advokát se snaží v rámci co nejzdárnějšího průběhu spolupráce o důvěrný a otevřený přístup při samozřejmém zachování diskrétnosti. Cílem práce je pak co nejpříznivější možné řešení klientovy právní situace, aby se klient mohl na advokáta kdykoli znovu spolehnout v jakékoli ze svých právních záležitostí.