Obchodní právo Plzeň

Mgr. Alena Králová je advokátkou s dlouholetou praxí a vynikajícím vzdělání, která se po sedmnácti letech v oboru (namátkou Zellner & partner, Hubínek - Králová – Vogeltanz) v současnosti věnuje své vlastní advokátní praxi. Její kancelář sídlí v Paláci Ehrlich, tj. přímo v Šafaříkových sadech v srdci Plzně.Mezi služby nabízené její advokátní kanceláří patří právní poradenství a jiné právní úkony v oblastech obchodního, občanského, správního nebo finančního a daňového práva a v mnoha jiných oblastech. Podstatnou část její činnosti tvoří také mediace, tedy prostřednictví mezi stranami mimosoudně vedeného sporu, a rozvodové poradenství.Hlavním principem práce této advokátní kanceláře je snaha o co nejvěrnější zhodnocení situace klienta, která by pomáhá k optimálnímu řešení jeho záležitostí, a vysoká odbornost, včetně neustávajícího vzdělávání v rychle se měnícím právním světě.