Omluva za uveřejnění informací

Společnost SEO-SlTE:COM s.r.o. uveřejnila na webových stránkách www.katalogpravniku.cz informace o JUDr. Daně Ferkové, advokátce, z nichž vyplynulo, že JUDr. Dana Ferková není ochotna dodržovat své závazky. Společnost SE0-SITE:C0M s.r.o. rovněž sdělila, že s JUDr. Danou Ferkovou rozhodně nedoporučuje spolupráci. Námi uvedené informace jsou nepravdivé a neoprávněně zasahuji do práva JUDr. Dany Ferkové na ochranu osobnosti. Za újmu, kterou jsme takto JUDr. Daně Ferkové způsobili, se jí omlouváme.