CO VÁM EXEKUTOR NEMŮŽE VZÍT?

Exekutor není zajisté osoba, na kterou bychom u našich vchodových dveří chtěli narazit. Navíc také ne vždy je exekuce vedena přímo na nás, ale i přesto může o nějaké věci přijít, protože dlužník má shodnou trvalou adresu. Nicméně ať už je osoba zadlužena jakkoliv anebo i když je na ní uvaleno více exekucí, exekutor nemůže vzít v místě bydliště úplně cokoliv. A sice obvyklé domácí vybavení by mělo zůstat nedotčeno.

A jaké věci dlužníka nepodléhají výkonu rozhodnutí? Jsou to věci osobní potřeby, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakožto i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Ať už se jedná přímo o věci dlužníka nebo ne, tak exekutor nemůže odebrat věci, které by snížili lidskou důstojnost, ohrozili zdraví a hygienu dlužníka či lidí , které s ním žijí.

O které věci se tedy jedná?

  • běžné oblečení, základní domácí vybavení

  • zvířata, která nejsou chována pro hospodářský efekt, ale jsou našimi mazlíčky

  • snubní prsten a věci podobné povahy, tedy věci, na které je člověk nějak citově vázán

  • zdravotnické materiály, vybavení a přístroje, které dlužník potřebuje k léčení své nemoci či tělesného postižení

  • dokonce vám nemůže také vzít hotovost vyšší jak 6820 Kč, tedy 2 – násobek životního minima

Sbírka zákonu a na ní položené soudcovské kladívkoSamozřejmě věci jako základní domácí vybavení se dá vnímat vícero způsoby a to co je pro někoho nutné základní vybavení, nemusí být stejně vnímáno i soudem.

Co se věcí k podnikání týče, tak exekutor vám nemůže svým jednáním znemožnit pokračovat ve vašem podnikání a tak vám musí nechat takové věci, bez kterých by vaše podnikání nebylo přímo možné.

Zdroj: mesec.cz