NAŠE MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI PRACUJE NA LEPŠÍCH VZTAZÍCH S KOREJSKOU STRANOU

Do naší republiky proudí mnoho investic pod hlavičkou korejských firem, také k nám přijíždí každoročně mnoho korejských turistů a tak se tím i samozřejmě zvyšuje důležitost našich společných vztahů. Vzhledem k této skutečnosti proběhlo 17. dubna na ministerstvu spravedlnosti jednání s korejskou delegací, kterou vedl tamní náměstek ministra spravedlnosti Joo-hyunem Kimem. Důležitost vzájemných vztahů potvrdila i únorová cesta předsedy vlády Bohuslava Sobotky do Korejské republiky a uzavření tzv. strategického partnerství.

Soudcovské kladívko opřené o zákoníky v knižní podoběZa českou stranu se jednání na ministerstvu zúčastnil náměstek ministra úseku mezinárodního a ústavně právního Petr Jäger, náměstek ministra pro úsek trestní politiky Vladimír Zimmel, poradce ministra pro trestní právo Stanislav Mečl a vrchní ředitelka sekce mezinárodních vztahů Zuzana Fišerová. Debata byla zaměřena zejména na výměnu názorů, podle zkušeností jednotlivých účastníků, co se trestní politiky a korupce týče.

Korejská strana se zajímala například o připravovaný zákon o státním zastupitelství, zejména o ty aspekty, které posílí vyšetřování závažné hospodářské kriminality a korupce. V Korei existují pro stíhání těchto druhů trestné činnosti specializované útvary státního zastupitelství, které do značné míry přejímají i vyšetřovací roli policejních orgánů.

Další probírané téma bylo elektronický monitoring ve vězeňství, který v Korei již funguje. Obě ministerstva se také dohodli na tom, že budou své vztahy nadále rozvíjet a tím tvořit jasná pravidla pro případ česko-korejských případů právní pomoci.

Zdroj: www.justice.cz