MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI CHCE BOJOVAT PROTI INSOLVENČNÍMU BYZNYSU

Nová vyhláška ministerstva spravedlnosti má pomoci bojovat proti insolvenčnímu byznysu a to tím, že výrazně omezí možnost zřizování fiktivních provozen insolvenčních správců. Stanovuje povinnost správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu a v této době být k dispozici dlužníkům v insolvenčním řízení. Tím se docílí, aby insolvenční správce činnost vykonával osobně a s odbornou péčí. Vyhláška bude zveřejněna ve Sbírce zákonů ve čtvrtek 30. dubna a účinnosti nabude 1. srpna tohoto roku.

testRevizní novela insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, platná od loňského léta, umožnila insolvenčním správcům vykonávat svoji činnost také v provozovně. Vyhláška, která, činnost a úřední hodiny definovala, však byla formulována nejasně a reálně umožňovala zřizování tzv. fiktivních provozoven.

Dosud bylo zřízeno přes 3 000 provozoven, přičemž na některé insolvenční správce připadá již více jak 60 provozoven. Ministerstvo spravedlnosti při své dohledové činnosti nad insolvenčními správci zjistilo zásadní plošné porušování zákona a vyhlášky, spočívající ve zřizování fiktivních provozoven s cílem maximalizovat nápad nových insolvenčních věcí, zejména těch, v nichž byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení, na úkor svědomitého výkonu jejich funkce s odbornou péčí. Výsledkem je extrémní rozdíl v počtu přidělovaných věcí jednotlivým insolvenčním správcům, kdy není neobvyklé, že insolvenčnímu správci s malým počtem provozoven není např. až po dobu téměř 2 měsíců přidělen žádný případ. A právě tomuto by měla nová vyhláška zabránit.

Zdroj: www.portal.justice.cz